Telefon kontaktowy:
kom. 785958478

Cennik

Cena usługi ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od poniższych czynników:

  • rodzaju i charakteru nieruchomości oraz jej części składowych,
  • celu, terminu i warunków szczegółowych,
  • nakładu pracy włożonego w wykonanie czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości,
  • poniesionych wydatków dodatkowych ( np. przygotowania dokumentów źródłowych, opłat, podatków itp );

Ostateczna cena sporządzenia operatu szacunkowego negocjowana jest z zamawiającym indywidualnie i zależy od stopnia złożoności wyceny.