Telefon kontaktowy:
kom. 785958478

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do wykonania danej usługi:

Nieruchomości lokalowe

1. Numer księgi wieczystej.
2. Akt notarialny.
3. Zaświadczenie o samodzielności lokalu (ewentualnie).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 1. Numer księgi wieczystej (w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą).
 2. Numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem.
 3. Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.
 4. Akt notarialny.

Dla rynku pierwotnego

1. Numer księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja.
2. Wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja.
3. Pozwolenie na budowę.
4. Projekt budowlany.
5. Przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).
6. Prospekt informacyjny.

Nieruchomość zabudowana

1. Numer księgi wieczystej.
2. Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków.
3. Akt notarialny (ewentualnie)
4. Pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania.
5. Projekt budowlany.
6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Lokal użytkowy

1. Numer księgi wieczystej.
2. Akt notarialny.
3. Dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz planem lokalu.
4. W przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu.

Grunt

1. Numer księgi wieczystej.
2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
3. Akt notarialny.
5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Uwaga:
Odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, informacje o przeznaczeniu nieruchomości   oraz dane z ewidencji gruntów i budynków na życzenie zamawiającego przygotowuję we własnym zakresie.